• Skapelsen
 • Mennesket i hagen
 • Noahs ark
 • Tårnet i Babel
 • Guds løfte1800 f.Kr.
 • Abraham og Isak
 • Rebekka
 • Jakob
 • Josef og brødrene
 • Josef i Egypt
 • Moses i kurven
 • Gud kaller Moses1250 f.Kr.
 • Første påske
 • Sivsjøunderet
 • De ti bud
 • Kobberslangen
 • Helligdommen
 • Josva og Kaleb
 • Jeriko
 • Rut
 • Samuel
 • Saul og David1020 f.Kr.
 • David og Goliat
 • Salomo950 f.Kr.
 • Jesaja
 • Trøsteord til de bortførte
 • Daniel
 • Jerusalem faller587 f.Kr.
 • Jona
 • Jesus i krybbenÅr 0
 • Jesus tolv år
 • Jesus blir døpt30 e.Kr.
 • Jesus kaller disipler
 • Jesus helbreder
 • Jesus stiller stormen
 • Jesus tilgir
 • Jesus og barna
 • Jesus forkynner
 • Barnet og nistepakken
 • Sakkeus
 • Jairus' datter
 • Inntoget i Jerusalem33 e.Kr.
 • Nattverden
 • Peter fornekter
 • Jesus og Pilatus
 • Korsfestelsen
 • Kvinnene ved graven
 • Utsendelsen
 • Pinse
 • Paulus ved Damaskus39 e.Kr.
 • Paulus skriver50 e.Kr.
 • Paulus taler i Aten50 e.Kr.
 • Ny himmel og ny jord
Skapelsen
Mennesket i hagen
Noahs ark
Tårnet i Babel
Guds løfte
Abraham og Isak
Rebekka
Jakob
Josef og brødrene
Josef i Egypt
Moses i kurven
Gud kaller Moses
Første påske
Sivsjøunderet
De ti bud
Kobberslangen
Helligdommen
Josva og Kaleb
Jeriko
Rut
Samuel
Saul og David
David og Goliat
Salomo
Jesaja
Trøsteord til de bortførte
Daniel
Jerusalem faller
Jona
Jesus i krybben
Jesus tolv år
Jesus blir døpt
Jesus kaller disipler
Jesus helbreder
Jesus stiller stormen
Jesus tilgir
Jesus og barna
Jesus forkynner
Barnet og nistepakken
Sakkeus
Jairus' datter
Inntoget i Jerusalem
Nattverden
Peter fornekter
Jesus og Pilatus
Korsfestelsen
Kvinnene ved graven
Utsendelsen
Pinse
Paulus ved Damaskus
Paulus skriver
Paulus taler i Aten
Min fortelling
Ny himmel og ny jord